کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  میزبان کارناوال شادی و آموزش بود.  سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت کار فرهنگی و آموزشی در سنین پایه را به عنوان یکی از برنامه های اصلی خود دنبال می کند.  به همین منظور با راه اندازی این کارناوال کودکان را به عنوان جامعه هدف خود در  فرهنگ سازی انتخاب کرده است.

در برنامه برگزار شده  توسط اجرای های کودکانه در مورد اهمیت تفکیک زباله و تلاش برای تولید کمتر زباله صحبت شد . در ادامه برنامه ها  با برگزاری مسابقه جوایزی به دانش آموزان اهدا شد .

 

 

 
 
 
 

اضافه کردن نظر