به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت  دومین تور عکاسی اولین جشنواره شهر من شهر پاک توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری با همکاری انجمن عکاسان رشت برگزار می شود.

این تور عکاسی بصورت رایگان و با اهداف ایجاد حساسیت و متمرکز نمودن افکار عمومی هنرمندان  نسبت به حفظ محیط‏‌های طبیعی و تشویق جامعه هنری و ترغیب هنرمندان عکاس فعال برای پرداختن به موضوعات مرتبط در حوزه مدیریت پسماند با زبان هنر میباشد.

 همچنین  شهروندان می توانند جهت ثبت نام در جشنواره  از طریق سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت اقدام نمایند.

 

 

 

اضافه کردن نظر