گزارش تصویری از پنجمین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

دوشنبه 13 شهریور مسکن مهر

 

 

 

 

 

    

عکاس: پریناز جهان مهمانی

 

اضافه کردن نظر