نازم آن آموزگاری را که در یک نیم روز  دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان 
بعد آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند
محرم هنگامه ی شور و شعور حسینی(ع) است. حسین(ع) با هفتاد دو تن از یارانش به همه ی جهانیان درس آزادگی، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم ، ستم و زورگویان تاریخ داد. خود این درس را بنا نهاد و با خون خود و یارانش پای این منشور آزادگی را نیز امضا زد.

 

 

 حقانیت ایستادگی و مقاومت این امام همام بود که توانست واقعه ی کربلا را در طول قرنهای متمادی از غبار فراموشی، برهاند و همچون چراغی فروزان برای نسلهای آینده ی بشریت نورانی باشد.
   چراغی را که حسین برافروخت و مشعلی را که او به دست گرفت در طول تاریخ راه نورانی و پاک انبیا را برای رهروان طریقت حق روشن کرد و سلسله ی جلیله ی پیامبر گرامی اسلام را از گزند دشمنان ستیره جوی تاریخ مصون داشت تا این پرچم آزادگی به دست صاحب برحقش آقا امام زمان(عج) برسد.
   محرم و صفر ماه حزن و اندوه نیست، ماه درس ایستادگی و مقاومت، آزادگی و سرافرازی است. پرچمی که علمدار کربلا آن را برافراشت و تا همیشه ی تاریخ برافراشته خواهد ماند.
علیرضا حاجی پور
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

اضافه کردن نظر