به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در حالی که علیرضا حاجی پور رئیس این سازمان از لندفیل سراوان برای حل مشکلات اهالی منطقه بازدید می کرد؛ در کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نمایندگان این سازمان گزارشی جامع و کامل از مجموعه اقدامات انجام شده در دفنگاه زباله ی سراوان ارائه کردند.

دکتر پورعلی  که در غیاب علیرضا حاجی پور به عنوان نماینده ی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رست در دهمین نشست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت سخن می گفت؛ تاکید کرد: با مجموعه اقدامات زیربنایی و اصولی که در طول یکسال گذشته انجام شده وضعیت لندفیل سراوان در نقطه ی مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی نیست.

   وی با اشاره به اعتراض اهالی منطقه گفت: اعتراض آنها به حق است اما در حال حاضر تا ساخت نیروگاه زباله سوز رشت شهرداری چاره یی ندارد مگر اینکه  زباله ها را در همین سراوان دفن کند.

   وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از آلودگیهای محل دفنگاه دیواره گذاری، گاردریل گذاری و فنس کشی شده تا احشام سرگردان وارد منطقه نشوند و آلودگیها از این طریق انتشار نیابد گفت: مجموعه ی این اقدامات با کار سمپاشی که به طور مداوم صورت می گیرد سبب کنترل آلودگیهای این منطقه شده است.

   دکتر پورعلی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که موجب اعتراضات چند روز اخیر بود مساله ی تکثیر مگسها و افزایش تعداد آنها در منطقه بوده که باید توضیح داد که رانش صورت گرفته و شرایط مساعد جوی سبب افزایش حشرات موذی شده است. اما با سمپاشیهایی که انجام شده و می شود در روزهای آینده این وضعیت کنترل خواهد شد.

   دکتر جهانگیری مدیر عامل کارخانه ی کود آلی استان گیلان نیز با اشاره به اینکه ما موضوع سمپاشی زباله های لندفیل سراوان از مدتها پیش به طور جدی برای کنترل نسل مگسها و حشرات موذی دنبال می شود؛ گفت: روزانه ۱۰۰لیتر سم توسط سازمان مدیریت پسماندها خریداری شده و حدود ۸۰لیتر هم از طریق مرکز بهداشت در اختیار سازنان قرار می گیرد یعنی روزانه حدود پنج میلیون تومان برای سمپاشی لندفیل سراوان هزینه می شود.

   وی در ادامه خاطر نشان کرد:جهت کاهش زباله هلی ورودی به محل دفن سراوان ابتدا باید موضوع بهسازی، توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه ی کود آلی تا ظرفیت ۱۰۰۰تن در روز انجام شود و ریجکت کارخانه ی کود آلی وارد نیروگاه زباله سوز شده در این صورت تنها روزانه ۵۰تن خاکستر برای دفن تولید می شود که حتی قابلیت استفاده به عنوان مصالح ساختمانی و تولید بلوکها را نیز دارد و همراستا با توسعه ی پردازش میانی و ایجاد زباله سوز کار تفکیک زباله از مبدا و کاهش حجم و میزان زباله ها از طریق آموزش خانوارها و فرهنگسازی به وسیله ی رسانه های گروهی انجام شود.

دکتر جهانگیری در پایان گزارشی از استراتژیهای سازمان برای مدیریت  زباله ها در رشت ارائه کرد.

فاطمه شیرزاده رئیس کمیسیون بهداشت هم با قدردانی از مجموعه اقدانات انجام شده گفت: چون زباله های بیش از ۱۰شهر و چندین دهیاری به سراوان انتقال می یابد آنها نیز باید به شهرداری رشت برای این مساله کمک کنند.

اضافه کردن نظر