روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با انتشار اطلاعیه یی از رسانه های گروهی، پژوهشگران و علاقه مند به مباحث مربوط به مدیریت پسماندها، بازیافت مواد و لندفیل سراوان خواست تا آخرین خبرها و عکسهای معتبر مرتبط در باره ی این موضوعات را از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت پسماندهای رشت به نشانی اینترنت www.rasht-bazyaft.ir تهیه کنند.

 

 این اطلاعیه به دنبال انتشار تصاویری غیر مرتبط با لندفیل سراوان در برخی از رسانه های گروهی صادر شده که عکسها یا مربوط به شهرهای دیگر هستند و یا مربوط به زمانهای گذشته ی لندفیل که هیچگونه شرایط بهسازی در آنها رخ نداده است و این موارد نشاندهنده و بیانگر کار حرفه یی نیست.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با قدردانی از همراهی و همکاری رسانه های گروهی؛ عنوان کرد: خوانندگان یک مطلب حق دارند که عکسهای مرتبط با آن‌مطلب را هم ببینند و انتشار عکسهای غیرمرتبط نمی تواند مفهوم و مقصود نویسنده را از یک مطلب برساند.

 در این اطلاعیه آمده که هر بازدیدکننده از سایت سازمان با یک کلیک می تواند عکسها، تصاویر، مطالب و خبرهای فراوان در زمینه ی مدیریت پسماند، لندفیل سراوان‌، فرهنگسازی در زمینه ی تفکیک زباله از مبدا وغیرهرا در این پایگاه اطلاع رسانی تهیه و ضبط کند.

اضافه کردن نظر