توسط سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت  بنرهای اطلاع رسانی و آموزشی  در شهر رشت نصب شد .

روابط عمومی  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افراد مختلف جامعه، بنرهایی را به مناسبت فرا رسیدن "روز جهانی بازیافت" در مناطق مختلف شهر رشت نصب کرده است.

  مضامین این بنرها موضوعات مختلفی همچون تفکیک زباله های خشک و تر، تلاش برای پاکسازی طبیعت ، اجرای تفکیک زباله از مبدا کمک به اقتصاد شهری و حفظ محیط زیست است.

بنرهای یاد شده برای جلب نظر مردم و توجه دادن اذهان و افکار عمومی برای آگاهی بخشی به قشرهای مختلف جامعه در زمینه ی تشویق شهروندان به تفکیک زباله های خشک و تر در خیابانها و معابر رشت نصب می شوند .  

علیرضا حاجی پور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت معتقد است تا زمان ساخت و بهره برداری از نیروگاه زباله سوز باید با آگاهی دادن ، اطلاع رسانی و همچنین بالا بردن دانش و اطلاعات شهروندان در زمینه ی تفکیک زباله از مبدا و کاهش حجم و میزان زباله ، از ورودی زباله های شهر به محل دفنگاه کاسته شود.

   نمونه هایی از طرحهای بنرهای نصب شده در زیر مشاهده می کنید:

 

 

اضافه کردن نظر