به زودی برنامه های آموزشی ویژه برای پاکیاران در مدارس توسط سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت اجرایی می گردد .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در تداوم برگزاری کارناوالهای شادی و آموزش در مدارس ابتدایی رشت، برنامه ی مفرح آموزشی روز سه شنبه وچهارشنبه در مدارس دخترانه ی نجات اللهی و قلی پور برگزار شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همچنین اعلام کرد: در هفته جاری بیش از ۶۰۰ دانش آموز زیر پوشش طرح آموزشهای زیست محیطی، تفکیک زباله از مبدا و آموزشهای مربوط به پاکیاران قرار گرفتند.

  در مدارس یادشده بین دانش آموزان اقلام فرهنگی همچون بروشور و کاتالوگهای آموزشی، دفترهای نقاشی، نوشت افرار و برنامه ی هفتگی توزیع گردید.
   روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در ارتباط با برگزاری کارناوالهای شادی و آموزش تاکید کرد: برنامه ی شادیبخش کارناوال شادی و آموزش برای دانش آموزان تداوم خواهد یافت و به زودی برنامه های آموزشی ویژه ای مخصوص پاکیاران در مدارس اجرا و ارائه می شود.
   در مدارس یاد شده کارشناسان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای دانش آموزان در زمینه ی رعایت اصول زیست محیطی و تفکیک زباله از مبدا سخنرانی کردند.
 در این برنامه ها تلاش می شود از طریق اجرای نمایشهای کودکانه و گفت و کو با دانش آموزان ، سطح دانش و آگاهی آنها را برای مشارکت در طرح تفکیک زباله از مبدا افزایش داده و از فعالیتهای موقر این قشر فعال اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان در زمینه ی کاهش زباله ی شهری بهره برده شود.

 

اضافه کردن نظر