به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ به دنبال برگزاری نشست مشترک مدیران شهرداری با مهندس مقصودی معاون خدمات شهرداری رشت در هفته ی گذشته و تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، از صبح روز سه شنبه ۱۹دیماه امسال عملیات پاکسازی و رفت و روب محلات ۵۵گانه ی رشت آغاز شد.

   این برنامه با حضور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت ، مدیران شهری و با همکاری و مشارکت پاکبانان و کارگران فضای سبز و با بهره گیری از ادوات مختلف و ماشین آلات مورد نیاز به منظور پاکسازی و رفت  روب معابرعمومی و  محلات شهر رشت، امحای شعارهای نوشته شده بر دیوارهای سطح شهر، پاکسازی حاشیه ی رودخانه ها ، پاکسازی زمینهای بایر انجام شد.

شهروندان در منطقه ی یک  شهر از پل بوسار به سمت فخب، در منطقه ی دو خیابان جوان، در منطقه ی سه شهرک صبا، در منطقه ی چهار محله ی عینک و در منطقه پنج بلوار لاکان شاهد حضور و فعالیت کارگران، پاکبانان برای پاکسازی شهری بود.

   این کار با نظارت مستقیم مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت و با همکاری دو سازمان مدیریت پسماندها  و سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رست انجام شد و در زیباسازی و پاکسازی محلات اجرای طرح بسیار مفید و موثر بوده است.

   حضور بشردانش مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت و دوستدار معاون فنی اجرایی سازمان مدیدیت پسماندهای شهرداری رشت بر انگیزه ی شرکت کنندگان در اجرای این طرح و انجام بهتر کارها موثر بود.

   قرار بر این شده است که عملیات پاکسازی و بهسازی فضای شهری تا زیر پوشش قرار دادن همه ی محلات شهر رشت تداوم یابد و گزارش این اقدامات هم به معاونت خدمات شهری شهرداری رشت ارائه گردد.

  با توجه به تاکید مهندس مقصودی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال؛ عملیات رفت روب ، پاکسازی و بهسازی محلات مختلف شهر رشت به منظور استقبال از بهار می تواند سبب ایجاد فضایی شادابتر و بهتر در رشت گردد.

 

 

 

اضافه کردن نظر