لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود توسط حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند انجام شد .

انجام پروژه لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود توسط واحد ترابری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت بدون تحمیل هیچ هزینه اضافی بر واحد اداری –مالی شهرداری و فقط با امکانات و نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری و مشارکت سازمان عمران خدمتی است بی ریا به عموم شهروندان با فرهنگ شهر رشت .

در حال حاضر انجام این پروژه در رودخانه زرجوب به مراحل پایانی خود رسیده و بعد از این رودخانه وارد رودخانه گوهر رود از محدوده مسکن مهر رشت به سمت پل جماران ، پل منظریه ، پل توتونکاران و بعد از گذر از پل رازی به محدوده پل سیا اسطلخ ختم خواهد شد . امیدواریم در جلب رضایت شهروندان عزیز موفق بوده باشیم .

اضافه کردن نظر