پیگیری و بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان

پیگیری و بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان رشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر گفت : با توجه به اهمیت پروژه بهسازی لندفیل سراوان، دکتر علی مقصودی ریاست سازمان نسبت به پیگیری و بازدید مستمر و ادواری از دفنگاه در صبح روز دوشنبه سیزدهم آذر اقدام و از روند فعالیت ها بازدید نمودند.
بهرامخواه با اشاره به اینکه یکی از تاکیدات ریاست سازمان در ساماندهی وضعیت دفنگاه استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود است گفت : با توجه به جلسات برگزار شده با سرمایه گذار ساخت نیروگاه و استحصال بیوگاز، رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از وضعیت چاهک هاى خروج گاز دفنگاه بازدید نمود.
وی با بیان اینکه پروژه بهسازی لندفیل سراوان به مراحل پایانی خود نزدیک می شود گفت : در ادامه از پیشرفت فیزیکى پروژه بهسازى و نحوه اجراى پشته ها و دیواره احداث شده با مصالح و همچنین پیشرفت فیزیکى ساخت حوضچه تجمیع شیرابه و زهکشی و سیستم هدایت شیرابه به تصفیه خانه نیز بازدید بعمل آمد.
معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان در پایان به فرآیند چیپس کردن لاستیک های مستعمل در دفنگاه سراوان اشاره و افزود : مقرر گردیده تا کلیه لاستیک های مستعمل دپو شده در دفنگاه با دستگاه شریدر خورد شده و جهت بازیافت توسط پیمانکار از محل لندفیل خارج گردد.
  نظرات