انتخاب رئیس سازمان در کارگروه تخصصی مدیریت پسماندهای کشور

انتخاب رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی کارگروه تخصصی مدیریت پسماند کشور
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جلسه انتخاباتی که صبح روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه در سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور برگزار شد‌‌‌‌، علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عضویت کارگروه تخصصی مدیریت پسماند کشور درآمد.
در این انتخابات که فقط نمایندگان ۵٠ شهر دارای سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی از ١۴٠٠ شهرداری کشور دعوت و حضور داشتند مجموعا ١٣ شهرداری کاندیدای عضویت در کارگروه مذکور بودند که ۶ نماینده شامل روسای سازمان های مدیریت پسماند شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، رشت و رئیس سازمان مدیریت پسماند استان گلستان حائز آرای لازم گردیده و به عضویت کارگروه تخصصی مدیریت پسماند اتحادیه خدمات شهری شهرداری های کشور درآمدند.
  نظرات