قابل توجه مدیران مدارس؛ آمادگی سازمان جهت آموزش

آمادگی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت آموزش در مدارس

کلیه مدارس ابتدائی شهر رشت،در صورت تمایل می توانند نسبت به تماس با این سازمان جهت حضور و اجرای برنامه آموزشی با محوریت مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در مدارس اقدام نماید.

نشانی: سبزه میدان، ابتدای خیابان استاد سرا، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت

شماره تماس   ۳۳۲۴۱۷۷۰-۰۱۳

وبسایت    http;rasht-bazyaft.ir

 

امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

  نظرات