جلسه سرمایه گذاری برای استحصال گاز از لندفیل سراوان

جلسه سرمایه گذاری برای استحصال گاز از لندفیل سراوان در سازمان انرژی های تجدید پذیر ایران (ساتبا)
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به برگزاری جلساتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیگیری لازم در زمینه سرمایه گذاری استحصال گاز از مرکز دفن سراوان رشت با حضور دکتر علی مقصودی ریاست سازمان و مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سازمان انرژی های تجدید پذیر ایران (ساتبا) برگزار گردید.
لازم به ذکر است در کنار انجام پروژه بهسازی لندفیل سراوان یکی از ماموریت های تعریف شده برای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، مدیریت مرکز دفن و مهار گازهای متصاعد شده از جایگاه بوده که در این زمینه تبدیل آن به انرژی برق در دستور کار می باشد.
  نظرات