برسی پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیزبا حضور کارشناسان واعضای هیات مدیره نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان

با حضور اعضای هیات مدیره و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیز بررسی شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با حضور ریاست سازمان و با شرکت اعضای هیات مدیره و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیز از زباله های شهری در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تشکیل گردید و پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.
پیرولیز در تعریف ساده به تجزیه مولکول­‌های بزرگ‌تر به مولکول­‌های کوچک‌­تر با استفاده از گرما یا دمای بالا گفته می شود.
در روش پیرولیز مواد آلی که نزدیک به هفتاد درصد زباله های شهری و پسماند تر را شامل می شود به اجزای گازی آن‌­ها، باقیمانده جامد کربن و خاکستر و مایعی به نام روغن پیرولیتیک (یا روغن زیستی) تبدیل می شود.

  نظرات