١٨ هزار دانش آموز ابتدایی شهر رشت آموزش دیدند

١٨ هزار دانش آموز ابتدایی شهر رشت آموزش دیدند.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در یکصد مدرسه ابتدایی شهر رشت برگزار شد.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان این مطلب گفت: در راستای ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند و آموزش تفکیک از مبدا و جداسازی پسماندهای خشک و تر با همکاری مدیران مدارس یکصد دبستان در طی دو ماه توسط یکی از گروه های هنری دارای سابقه موثر از طرف سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش داده شد.
مقصودی با اشاره به ضرورت آموزش به دانش آموزان گفت : در نظر داریم دویست مدرسه ابتدایی دیگر شهر را نیز تحت پوشش قرار داده و به این ترتیب در سال تحصیلی ١۴٠٢ – ١۴٠٣ تعداد ٣٠٠ دبستان و پیش دبستانی شهر رشت را نسبت به مدیریت پسماند آگاه نماییم.
وی به انتخاب ۵ پاکیار از هر مدرسه اشاره و افزود : طرح پاکیاران با انتخاب پنج دانش آموز از هر دبستان که پس از ارائه آموزش ها به سوالات مطرح شده پاسخ صحیح ارائه دهند انتخاب و در همایشی که به همین نام برگزار خواهد شد دعوت می گردند.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از همکاری اداره کل آموزش و پرورش و مدیران نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر رشت به جهت تسهیل و همکاری متقابل تقدیر و تشکر نمود و ابراز امیدواری کرد تا این آموزش ها در سایر مدارس و پایه های بالاتر نیز به انجام برسد.
  نظرات