جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح شنبه ٣٠ دی ماه جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور ریاست سازمان برگزار شد.
در این جلسه از زحمات رضا باقری ماتک قدردانی و کیومرث اسدی به عنوان مسؤل جدید بازرسی سازمان معارفه گردید.
  نظرات