گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف مستمر جوی آب توسط پاکبانان در پیاده راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف مستمر جوی آب توسط پاکبانان در پیاده راه فرهنگی رشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پاکسازی مستمر جوی آب و تنظیف پیاده راه فرهنگی رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. در صبح یکشنبه هشتم بهمن ماه و در هوای بارانی نیز نیروهای رفت و روب سازمان اقدام به پاکسازی محیط نموده لذا از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد نسبت به عدم رهاسازی پسماند در کلیه معابر سطح شهر اهتمام ویژه داشته و از زحمات کارکنان خدوم نیروهای پسماند بکاهند.
  نظرات