جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز یکشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روزیکشنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت

منطقه یک :

بلوار ‌شهید قلی پور (خیابان گلزاران تا میدان جهاد و شهرک فرهنگیان)، سمت غرب بلوار شهید رجایی (رشتیان) تا رودخانه، پارک سیمرغ، خیابان بیستون حد فاصله سه راه معلم تا پل چمارسرا و خیابان هشت دی

منطقه دو :

سبزه میدان، خیابان ۲۲ بهمن (لاکانی) تا آیت الله ضیابری، امین اصغری، بلوار آیت الله ضیابری، خیابان سردار جنگل، خیابان ‌شهید عطا آفرین

منطقه سه :

شمال بلوار امام رضا حدفاصله بین میدان جانبازان و کوچه ۱۶متری سمیه، بزگراه خرمشهر، حدفاصله بین میدان جانبازان شرق بزرگراه خرمشهر، کیژده، کوی طالب سرباز، کوی امام رضا(ع)، اعلایی، خیابان امام رضا(ع) حد فاصل بین میدان جانبازان الی میدان زرجوب، امین ضرب، پارک ملت، شیخ آباد

منطقه چهار :

بلوار شهید افتخاری، حد فاصله بین کوی حق شناس الی پارک گیاه شناسی، شهرک اندیشه، بلوار شهدای گمنام، از پل یخسازی الی شهید پور رضا ۵، شهرک فرهنگیان، باغ فرزانه، پاسکیاب، خیابان آریا، سیاه اسطلخ، شهید قربانی، شهید خجسته، شهید قبادی، شهید دانش حجتی

منطقه پنج :

غرب بلوار امام خمینی حد فاصله بین خیابان شهید باهنر الی میدان شهید سلیمانی، ۱۸متری شهید کریم پور، خیابان شهید محسن لک، کوی فرهنگیان، بزگراه شهید بهشتی از میدان شهید سلیمانی(مصلی)، خیابان مهدی زاده به سمت کوی بیانی، شهید فکوری، ١٠ متری فرهنگیان، میدان مسافر

  نظرات