تنظیف معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

تنظیف معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در بلوار امام خمینی (ره) حد فاصل میدان شهید سلیمانی (مصلی) الی میدان گیلان
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ رفت و روب و تنظیف معابر همه روزه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه به انجام رسیده و با توجه به در پیش بودن نوروز بر استمرار این امر و زیباسازی محیط بصری شهر تاکید گردیده است.
از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند
  نظرات