فرآیند های احداث زباله سوز در جلسه شهردار رشت و شرکت TTS بررسی گردید.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت ‍‍‍‍‍‍‍پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه مشترک رحیم شوقی شهردار رشت و علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و شرکت سرمایه گذار TTS جهت احداث پروژه زباله سوز در روز شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ دفتر شهردار مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بحث و پرسش پیرامون مسائل مالی و میزان تعهدات طرفین به انجام رسیده و در خصوص شیوه های تسریع ساخت زباله سوز تبادل نظر شد.

 

 

 

  نظرات