رفت و روب و کف تراشی در خیابان شهدا در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و کف تراشی در خیابان های شهدا و پاسداران در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.

از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات