رفت وروب معابر وتنظیف کانیوو در خیابان امام خمینی (ره)در منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب معابر و تنظیف کانیوو در خیابان امام خمینی (ره) در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت .
  نظرات