برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت 

 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت
جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.
  نظرات