بخشی از عملکرد حوزه فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲

بخشی از اقدامات انجام شده توسط حوزه فنی و اجرایی سازمان در سالی که گذشت.
عملکرد معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲ جهت اطلاع شهروندان ارائه گردید.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ این سازمان در راستای تنویر افکار عمومی و ارائه گزارش به مردم در زمینه فعالیت های صورت گرفته به ویژه حوزه رفت و روب و تنظیف شهر طی یک سال گذشته اقدام به ارائه عملکرد نموده و در این راستا گزارش عملکرد و اقدامات شاخص انجام شده جهت اطلاع مردم شریف منتشر گردیده است.
این سازمان از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان گرامی می باشد.
امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات