لایروبی و پاکسازی کانیوو و رمپ ها در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

لایروبی و پاکسازی کانیوو و رمپ جنب کوچه شهید ایوب قانع در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات