گفتگوی زنده ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با شهروندان

علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور در برنامه صبح تازه شبکه باران بر لزوم توجه به به تفکیک از مبدا و بازیافت زباله تاکید کرد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در برنامه صبح تازه شبکه استانی گیلان “باران” که در روز شنبه ١١ شهریور ماه ١۴٠٢ برگزار شد، مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در دومین گفتگوی خود با سیمای استان با شهروندان رشت در خصوص لزوم توجه به تفکیک از مبدا و بازیافت زباله تاکید نمود.
برای مشاهده این گفتگو به آرشیو شبکه باران یا صفحه مجازی سازمان به نشانی زیر مراجعه نمایید.

Www.instagram.com/rasht.pasmand

  نظرات