تصفیه شیرابه زباله به شیوه گیاه پالایی

با استفاده از سنبل آبی طرح آزمایشی تصفیه شیرابه در دفنگاه سراوان آغاز شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود : یکی از شیوه های تصفیه پساب و فاضلاب استفاده از گیاهان بوده که طرح آزمایشی تصفیه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان رشت نیز با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در این شیوه که توسط یکی از محققان استان در حال انجام است، با استفاده از گونه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی در حوضچه احداث شده جمع آوری شیرابه، عملیات آزمایشی تصفیه انجام خواهد شد گفت : در صورت موفقیت این روش می تواند تا حد زیادی نسبت به جذب فلزات سنگین و جلوگیری از آلودگی طبیعت موثر واقع شود.

  نظرات