برای نتیجه‌گیری تفکیک زباله‌ها از مبدا اعتمادسازی می‌کنیم

واقعیت امر این است که در یک دوره هایی داشت موضوع تفکیک زباله‌ از مبدا در شهر رشت خوب جا می‌افتاد اما به هر دلیل اجرای این طرح با وقفه مواجه و در نهایت متوقف شد و ما هم‌ اکنون درصدد احیای این کار در شهر رشت هستیم.

این مطلب را رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی برای جلب توجه و کسب اعتماد شهروندان در جهت اجرای موفق این طرح داریم که تلاش خواهیم کرد یک به یک آنها را به انجام می‌رسانیم.

علی مقصودی تاکید کرد: این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که هم‌ اکنون شهروندان رشت از اجرای اصولی این طرح ناامید شده‌اند اما به شهروندان قول می‌دهیم که با عزمی راسخ و برنامه‌یی مشخص تلاش می‌کنیم با اعتمادسازی اجرای طرح تفکیک زباله‌ از مبدا را به پیش ببریم.
وی در وصف شرایط موجود گفت: الان که داریم صحبت می‌کنیم بیشتر خودروهای جمع‌آوری پسماندهای خشک محلات رشت خالی یا نیمه‌پر به گاراژها برمی‌گردند که بدون شک این وضعیت شایسته شهر و شهروندان ما نیست.
مقصودی لا بیان اینکه ما در تلاش هستیم تا در آینده‌‌ای نزدیک با استفاده از همه امکانات موجود تبلیغی، ترویجی و برنامه‌ها و طرحهای اجرایی، مشارکت شهروندان را جهت اجرای موفق تفکیک زباله از مبدا و بازیافت و تبدیل مواد پسماندها جلب کنیم افزود : از این طریق محیط و معابری تمیز و پاک‌تر خواهیم داشت و شهرمان نیز بیش از پیش به سمت شهر پاک و پاکیزه حرکت میکند.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه هم‌ اکنون چهار پیمانکار جمع آوری پسماند خشک در پنج منطقه شهرداری رشت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و کلیه خودروهای جمع‌آوری پسماندهای خشک پیمانکاران هم مجهز به جی.پی.اس. شده‌اند، گفت: باید همه‌ی محلات شهر را پوشش دهیم و از شهروندان رشت هم تقاضای همکاری در اجرای موثر این طرح را داریم.
وی با اشاره به اینکه اجرای موفق هر طرح منوط به مشارکت اجتماعی فعال است، گفت: شهروندان آگاه، مسئول و همدل جزو سرمایه‌های هر شهر محسوب می‌شوند و از آنجایی که شهر رشت به عنوان شهری فرهنگی و دارای شهروندانی بافرهنگ والا شناخته می‌شود، ما به آینده اجرای طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا در این شهر امیدوار هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یقین داریم در دوره جدید اجرای این طرح با جدیت پیمانکارانمان و همچنین همراهی شهروندان، مساله‌ی زباله‌های رشت تا حدود بسیاری حل شود، گفت: در اجرای طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا از هر گونه پیشنهاد، تفکر و اندیشه‌ای که راهکارهایی جدید برای داشتن شهری تمیز و پاک ارائه دهند، استقبال می‌کنیم و از شهروندان خواهشمندیم از طریق شماره تلفن۱۳۷ ، انتقادات و پیشنهادات و نواقص عملکرد ما را مطالبه کنند.

  نظرات