امروز یکشنبه, 30 خرداد 1400 - Mon 06 21 2021

منو

یکی بازدید میدانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از رواند اجرای راه اندازی دستگاه کمپکتور

یکی بازدید میدانی مدیرعامل سازمان  مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از رواند اجرای   راه اندازی دستگاه کمپکتورمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید