امروز یکشنبه, 30 خرداد 1400 - Mon 06 21 2021

منو

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

تسطیح و دفن زباله

شن ریزی و پوشش دفنگاه

سم پاشی

کنترل بو

کنترل و مدیریت خودروهای حمل زبالهمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید