امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

تعمیر مخازن ثابت وانتقال به سمت محدوده منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تعمیر مخازن ثابت وانتقال به سمت محدوده منطقه سه شهرداری رشت صورت پذیرفت.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید