امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

معاون دفن و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ازاقدامات شبانه روزی این سازمان در خصوص زباله های ورودی به لندفیل سراوان خبر داد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، محمود بهرام خواه با اشاره به ورود  روزانه 800 تن زباله  شهری به دفنگاه سراوان از اقداماتی جهت مدیریت دفنگاه که شامل موارد  سمپاشی و گندزادیی، تسطیح، جداسازی زباله های عفونی و شن ریزی را بیان نمود.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید