امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

وضعیت دفنگاه زباله های سراوان در روزهای کرونایی

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری که وظیفه مدیریت این دفنگاه را بر عهده دارد، با گسترش و توسعه فعالیت های خود می کوشد تا وضعیت لندفیل سراوان در روزهای کرونایی کنترل شود. اقداماتی که این سازمان بصورت شبانه روزی در این دفنگاه انجام می دهد، عملیات مختلف همچون کنترل زباله های ورودی به لندفیل، سمپاشی دفنگاه برای جلوگیری از تکثیر حشرات موذی، مخلوط پاشی روی زباله ها و ضد عفونی کردن پس از روکش مخلوط زباله ها است. سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت همچنین در زمینه ضد عفونی کردن و گند زدایی برای بی خطر سازی زباله ها، تسطیح و کاهش حجم زباله های ورودی، جداسازی زباله های عفونی از زباله های عادی و همچنین شن ریزی برای عادی سازی دفنگاه زباله اقدام می کند. همه اقداماتی که در دفنگاه زباله های سراوان انجام می شود در جهت کاهش آلودگی ها و همچنین فراهم کردن آسایش اهالی منطقه و افزایش رفاه و آسودگی خاطر ساکنان اطراف دفنگاه صورت می پذیرد. با شیوع ویروس کرونا نیروهای خدماتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت علاوه بر انجام کارهای معمول خود در زمینه جمع آوری زباله ها و برنامه های عادی، در اجرای عملیات ضد عفونی و گندزدایی شهری حضور فعال دارند و همچنین دقت عمل بیشتر به خرج می دهند تا دفنگاه زباله های سراوان از کنترل خارج نشود.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید