امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

پروژه ساخت تصفیه خانه ششیرابه زباله سراوان با سرعت دنبال می شود

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله در لندفیل سراوان هم اکنون به سرعت در حال اجرا است. لازم به ذکر است در صورت تکمیل شدن این پروژه بسیاری از مسائل مرتبط با شیرابه ای این لندفیل مرتفع خواهد شد. این پروژه هم اکنون در مراحل پایانی کار خود قرار دارد. مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید