امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

سمپاشی و گندزدایی سراوان و روستاهای تابعه

به گزارش امور ارتباطات سازمان،سمپاشی و گندزدایی سراوان و روستاهای تابعه توسط حوزه معاونت دفن و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت گرفت.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید