امروز پنج شنبه, 01 مهر 1400 - Thu 09 23 2021

منو

پاکسازی و نظافت شهری آسایش 21 واقع در بلوار شیون فومنی انجام گردید.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، طبق روال و برنامه ریزی های روزانه حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان در خصوص پاکسازی و نظافت شهری، روز شنبه 17 خرداد پاکسازی آسایش 21 واقع در بلوار شیون فومنی انجام گردید.

 مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید