امروز یکشنبه, 12 تیر 1401 - Sun 07 03 2022

منو

اقدامات روزانه(شیفت عصر)- منطقه سه

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛زنده گیری سگ های  خیابانی، تخلیه مخازن، رفت روب شهری، جمع اوری ضایعات و نخاله های ساختمانی، تخلیه ی چاهچه های اب های سطحی در روز شنبه 24 خرداد ماه صورت گرفت.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید