امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

پاکسازی محلات و اقدامات روزانه-منطقه پنج

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و پاکسازی محلات در محدوده منطقه پنج توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز یکشنبه 25 خرداد به شرح زیر می باشد:

*نظافت رفیوژ میانی مسیرهای اصلی محدوده منطقه 5 با دستگاه مکانیزه جاروب

*هرس علفهای هرز مجتمع مسکونی سپاه محدوده منطقه

*هرس علفهای هرز حاشیه جاده تهران

*هرس علفهای هرز مسکن مهر

*شستشوی مخازن ثابت و متحرک

*شستشوی محل دپوی زباله شب

*پاکسازی پل های عابر پیاده جاده تهران

*روفت وروب حاشیه جاده و پیاده راه خروجی شهر جاده تهران

* شستشوی جداول بلوار امام خمینی

*عملیات پاکسازی پل روگذر ریل قطار در جاده لاکان

*پاکسازی محلات ورودی مسکن مهر کامرانیه کوچه‌های مجاور

*پاکسازی ورودی شهر جاده تهران

*عملیات پاکسازی محوطه شهرداری مرکز

*شستشوی جداول جاده لاکان

*جمع آوری نخاله وضایعات محدودهمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید