امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

پاکسازی محلات و اقدامات روزانه-منطقه پنج

پاکسازی محلات و اقدامات روزانه-منطقه پنج
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و پاکسازی محلات در محدوده منطقه پنج توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز پنجشنبه 29 خرداد به شرح زیر می باشد:
*پاکسازی پیاده رو بلوار امام خمینی
*هرس علف های هرز حاشیه جاده سنگر
*تعویض چرخ های معیوب محدوده منطقه 5
*رفت و روب، کف تراشی و شن گیری جاده تهران ورودی و خروجی شهر
*نظافت رفیوژ میانی مسیر های اصلی محدوده منطقه 5 با دستگاه مکانیزه جاروب خیابانی
*هرس علف های هرز پشت دانشگاه پیام نورمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید