امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

اقدامات عصرانه و شبانه-منطقه دو

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات عصرانه و شبانه در محدوده منطقه دو توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در بامداد شنبه 31 خرداد به شرح زیر انجام شد:

رفت و روب کوچه و معابر اصلی و فرعی در محدوده منطقه دو

جمع آوری پسماندهای خانگی

شستشوی جداول و بلوارهامجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید