امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

خرید و بکارگیری دستگاه زباله کوب (کمپکتور) در دفنگاه سراوان

  • کاهش حجم پسماندها در محل دفن موجب مدیریت کیفی پسماندها شامل استفاده کمتر از مصالح جهت پوشش، دیرتر پر شدن دفنگاه و افزایش زمان بهره برداری و اشغال کمتر محل دفن خواهد شد.
  • یکی از راه های رسیدن به این اهداف استفاده از متراکم کننده زباله( کمپکتور) می باشد که با فشرده سازی موجب افزایش چگالی و کاهش حجم زباله ها و در نهایت جلوگیری از تخریب جنگل ها خواهد شد.
  • اساس و مبنای استفاده از کمپکتور زباله در محل دفن، استفاده بهینه برای رسیدن به بهترین تراکم زباله می باشد.

 مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید