امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

اقدامات فنی و مهندسی روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری:

♻️اقدامات فنی و مهندسی روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری:

🔻تسطیح و دفن زباله
🔻شن ریزی و پوشش دفنگاه
🔻سم پاشی
🔻کنترل بو
🔻کنترل مدیریت خودروهای حمل زباله
🔻جلوگیری از ورود احشام به دفنگاه زبالهمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید