امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

تشریح فرآیند اقدامات انجام شده پروژه تصفیه خانه شیرابه

تشریح فرآیند اقدامات انجام شده پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان 

انجام شن ریزی و آسفالت راه دسترسی
اجرای خاکب داری محل استقرار پروژه و خاکریزی
اجرای بتن بتن مگر۲۰۰۰متر مربع و آرماتور بندی رادیه ژنرال
قالببندی و بتن ریزی فوندانسیون
طراحی و ساخت سوله جهت نصب بر روی فوندانسیون
برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه آرامش تصفیه خانه شیرابه
پیگیری تامین اعتبار جهت اجرای خط ۱۳۳KA تا محل پروژه
پیگیری جهت خرید انشعاب برق ۳۲۰KW از شرکت توزیع برق گیلان
طراحی و برنامه ریزی جهت اجرای دیوار حایل سنگی به ارتفاع ۶ متر جهت جلوگیری از رانش زباله

مزایای استفاده از تصفیه خانه شرابه
تصفیه شیرابه حاصل از زباله های دفنگاه سراوان
کمک به حفظ محیط زیست
جلوگیری از ورود فلزات سنگین و خطرناک به رودخانه هامجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید