امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

شیوه عملکرد تصفیه خانه

شیوه عملکرد تصفیه خانه:

به شیوه نانوذرات اکسید آهن

 

ظرفیت تصفیه خانه:

در فاز اول نیم لیتر بر ثانیه و در فاز دوم 3 لیتر بر ثانیه

 

تامین اعتبار پروژه:

اعتبارات دولتی وزارت کشورمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید