امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

عملیات پاکسازی محلات و اقدامات روزانه-منطقه پنج

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و پاکسازی محلات در محدوده منطقه پنج توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز پنج شنبه 5 تیر ماه به شرح زیر می باشد:

***پاکسازی جوب ها و هرس علفهای هرز در محدوده مسکن مهر

***تعویض چرخهای معیوب مخازن در محدوده مسکن مهر

***هرس علفهای هرز حاشیه جاده تهران ورودی و خروجی شهر

***پاکسازی پیاده رو های جاده تهران خروجی شهر5

***پاکسازی زمین های بایر- ندائی3 کوچه ششم

***نظافت رفیوژ میانی مسیرهای اصلی محدوده منطقه 5 با دستگاه مکانیزه جاروبمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید