امروز دوشنبه, 14 آذر 1401 - Mon 12 05 2022

منو

عملیات پاکسازی محلات-منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و عملیات پاکسازی محلات در محدوده منطقه یک توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز پنجشنبه 12 تیر به شرح زیر می باشد:

*پاکسازی توسط خودروی مکانیزه جاروب در مسير بلوار معلم ، ميدان مادر به سمت قلي پور ، بلوار قلي پور

*عملیات پاکسازی محلات در ورودي جاده انزلي به رشت، بلوار انصاري، بلوار گل باغ نماز، بلوار گلسار، بلوار قلي پور، بلوار سميه، بلوار رجايي و بلوار گيلان

*علف زنی علف های هرز در محدوده منطقه یک

*شستشوی المان های شهری در محدوده منطقه یک

*جمع آوری زباله های خشک در محدوده منطقه یک

*شستشوی سرویس های بهداشتی محدوده منطقه یکمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید