امروز دوشنبه, 14 آذر 1401 - Mon 12 05 2022

منو

عملیات پاکسازی محلات-منطقه پنج

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و عملیات پاکسازی محلات در محدوده منطقه پنج توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز پنجشنبه 12 تیر به شرح زیر می باشد:

*نظافت رفیوژ میانی مسیرهای اصلی محدوده منطقه 5 با دستگاه مکانیزه جاروب

*هرس علفهای هرز حاشیه گاردریل بلوار پرفسور سمیعی

*عملیات پاکسازی خیابان پیام نور

*شستشوی گاردریل جاده سنگر

*روفت وروب پیاده رو جاده تهران

*هرس علفهای هرز حاشیه جاده سنگر

*نصب بنر با موضوع بیرون گذاشتن پسماندهای خانگی رأس ساعت 9 شبمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید