امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

اقدامات روزانه_پاکسازی محلات شهر رشت

 

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در روز دوشنبه 16 تیرماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان پسماند رفت و روب و پاکسازی در مسیرهای ذیل انجام شد:

منطقه یک؛ پاکسازی ورودی شهر از انزلی به رشت، امحا دیوار نویسی ها، پاکسازی دریچه های آب های سطحی، داشتی، پاکسازی زمین های بایر، پاکسازی مخازن جمع آوری پسماند تر درب منازل

منطقه دو؛ پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان جوان، نصب رفع خطر در خیابان شریعتی، تعویض چرخ های مخازن خیابان سعدی، کفتراشی کانیو خیابان حبیب زاده، پاک کردن دیوار نویسی پشت خواهر امام

منطقه سه؛ پاکسازی خیابان تختی، پاکسازی و جمع آوری ضایعات دیانتی، پاکسازی چاهچه های آب های سطحی خیابان شهدا ، پاکسازی زمین بایر شهرک فجر آزادگان، پاکسازی زیر رمپ خیابان انصاری و چمران، پاکسازی زمین بایر کوی طالقانی و دیانتی، پاکسازی بازار ماهی فروشان، پاکسازی توری های جمع آوری زباله درب منازل در خیابان فلسطین

منطقه چهار؛ پاکسازی خیابان خرسندی، تعمیر و بازسازی گاری های مجتمع نور، هرس علف های هرز رازی و یخسازی و بلوار شیون فومنی و بلوار لاکان و فلکه گاز، پاکسازی زیر رمپ سیاه اسطلخ، محو شعار های تبلیغاتی معلولین، پاکسازی زمین بایر خیابان عبادی، پاکسازی زمین بایر آسایش 7، پاکسازی کوچه های شهرک فجر، پاکسازی حاشیه رودخانه پل رودباری، پاکسازی حاشیه مرداب ولکس

منطقه پنج؛ پاکسازی ورودی و خروجی جاده تهران، پاکسازی بلوار امام خمینی، هرس علف های هرز مسکن مهر و حاشیه جاده تهران، پاکسازی حاشیه رودخانه پل ندائی، پاکسازی زمین های بایر مجتمع مسکونی سپاه، پاکسازی خیابان ابن سینا، پاکسازی زمین بایر بلوار امام خمینیجنب رستوران حسن رشتیمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید