امروز شنبه, 05 آذر 1401 - Sat 11 26 2022

منو

اجرای روزانه طرح ضربتی پاکسازی محلات توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در روز دوشنبه 16 تیرماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان پسماند رفت و روب و پاکسازی در مسیرهای ذیل انجام شد:

منطقه یک؛پاكسازي دريچه هاي اب هاي سطحي، جمع اوري پسماند خشك از كانكس هاي سطح محدوده، شستشوي سرويس هاي بهداشتي، امحاء ديوار نويسي سطح محدوده

منطقه دو؛ جمع آور خاک شن خیابان لاکانی، باز کردن راه آب خیابان لاکانی، جمع‌آوری ضایعات، پاکسازی داخل تور وزیر تور زباله امین اصغری، پاکسازی جوی خیابان المهدی، پاکسازی ورفت روب خیابانهای منطقه دو،

منطقه سه؛ پاکسازی حاشیه ی بلوار چمران، پاکسازی زمین بایر بلوار امام علی، رفت وروب کوچه ی بوستان بلوار امام علی، پاکسازی زمین های بایرخیابان عاطفی، جمع اوری ضایعات کوچه ی کاشفی شهرک فجر ازادگان، خاک گیری بلوار خرمشهر، جمع اوری ضایعات بلوار امام رضا، پاکسازی کوچه های کرد محله، چمن زنی زمین های بایر اطلاعات بلوار خرمشهر، پاکسازی کوچه ی طالب سربازی، چمن زنی کوچه ی کاشفی بلوار مدرس، پایان کار پاکسازی توری های کوچه رجایی، چمن زنی کوچه ی گل سرخ بلوار مدرس، رفت روب کوچهای کیژده به سمت ۲۵ متری، ادامه پاکسازی چاهچهای خیابان شهدا

منطقه چهار؛ جمع اوری زباله خیابان بابایی مالک اشترقربانی،جمع اوری زباله خیابان امام حسین پورباقرتندگویان، زدن علفهای حاشیه دیوار راسته شهدای گمنام، پاکسازی زمین بایر شهرک فجر کوچه عباسی، پاکسازی‌زمین‌بایربلواربهشتی‌نرسیده به‌فلکه‌گاز، پاکسازی‌زمین‌بایربلوارنامجوکوچه‌رخشا، شستوشوی جداول بلوار افتخاری، پاکسازی‌زمین‌بایرمنظریه‌کوچه‌ربانی، کف تراشی کانیوو و کندن علف هرز کنار جدول ودور باغچه و روفت پل عابر پیاده فلکه گاز به طرف پل جماران، کندن علف‌ها هرز کنار دیوار دور باغچه آز فلکه رازی الی پل گاز، پاکسازی زمینهای بایر آسایش هفت کوچه دوم نهم و هشتم ویازدهم و داوزدهم، پاکسازی زمین بایر و حرص علفهای هرز پشت مرداب عینک، پاکسازی زمین های بایر گلستانی، کندن علفهای معابر عابر پیاده، راسته شهدای گمنام، جلوی شهرک اندیشه

منطقه پنج؛ جمع آوری زباله های پراکنده و تخلیه مخازن محدوده منطقه در شیفت عصر، هرس علفهای هرز، نظافت داخل جوب ها مسکن مهر، پاکسازی حاشیه جاده تهران، روفت وروب کوچه و محلات پاکسازی زمین های بایر، تعویض چرخهای مخازن مسکن مهر، هرس علفهای هرز خیابان عاشری، نظافت پیاده رو خروجی شهر جاده تهران، هرس علفهای هرز بلوار پرفسور سمیعی، شستشوی جداول مسکن مهر، پاکسازی ورودی و خروجی شهر جاده تهران، پاکسازی پل های عابر پیاده جاده لاکان، شستشوی جداول بلوار شهید بهشتی
مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید